Taxaties

Snel een deskundig taxatierapport?

Een taxatie is een serieuze zaak. Banken stellen steeds hogere eisen aan taxateurs en aan de rapporten die zij opmaken.

Uw hypotheekverstrekker kan vertellen aan welke voorwaarden uw taxatierapport moet voldoen. Onze taxatierapporten worden opgemaakt door een professionele en erkende taxateur en worden landelijk geaccepteerd door alle (financiële) instellingen. Wij leveren standaard NVM taxatierapporten, maar ook gevalideerde taxaties (bijvoorbeeld NHG of NWWI).

 

Neem contact met ons op